Veelgestelde vragen

 • Algemeen
  • Ik krijg (plotseling) een factuur van VIP Calculus, hoe kan dat?

   VIP Calculus verzorgt al onze facturen. Zo mogelijk worden deze rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Soms herkent de zorgverzekeraar de verzekerde niet vanwege foute gegevens. VIP Calculus probeert de fout dan te achterhalen en opnieuw te innen. Als dat niet lukt, gaat de nota rechtstreeks naar de patiënt, tenslotte is deze zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huisarts. Meestal komt het doordat de patiënt verhuisd is, een andere zorgverzekeraar heeft genomen, of een nieuw polisnummer heeft gekregen door fusie of iets dergelijks en dat niet aan ons heeft doorgegeven.Checkt u eerst bij VIP Calculus waarom de declaratie bij uw zorgverzekeraar is geweigerd of eventueel bij uw zorgverzekeraar. Belt u dan pas de praktijk om de onjuiste gegevens te wijzigen.

  • Gaat huisartsenbezoek van mijn eigen risico af?

   Neen.

  • Hoe werkt de betaling van de huisarts?

   Wij declareren bij uw zorgverzekeraar een inschrijf/abonnementstarief per kwartaal ongeacht hoe vaak u komt. Daarnaast rekenen wij een bedrag per bezoek, visite of telefonisch consult.

  • Lange wachttijd telefoon

   Om dit te beperken hebben we de telefonische bereikbaarheid uitgebreid. U kunt ons hier enorm bij helpen door niet altijd meteen om 8.00uur te gaan bellen maar gebruikt te maken van het feit dat we de gehele dag telefonisch bereikbaar zijn.

  • Moet ik echt helemaal aan de assistente uitleggen waar ik last van heb als ik een afspraak wil maken?

   De assistentes vragen namens de huisarts uw klachten uit om een aantal redenen.

   • Sommige klachten zijn spoedeisender dan u misschien vermoedt,
   • Sommige aandoeningen gaan vanzelf over en hoeven niet beoordeeld te worden, de assistentes weten precies op welke alarmsignalen ze moeten letten,
   • De assistentes maken een inschatting van de tijd die het consult in beslag gaat nemen om uitlopen te voorkomen,
   • Sommige vragen kunnen de assistentes zelf behandelen: uitstrijkjes, oren uitspuiten, urineonderzoek etc, etc.

   De assistentes hebben net als de huisarts beroepsgeheim, maar als u uw klachten toch liever niet met de assistente wilt bespreken, geeft u dan wel aan of u denkt 10 of 20 minuten nodig te hebben. Als die inschatting dan niet klopt kan de huisarts altijd een vervolgafspraak plannen.

  • Heb ik altijd een verwijskaart nodig voor een specialist?

   Als u naar een specialist teruggaat voor controle van hetzelfde probleem, is het niet nodig. Als u langer dan 1 jaar geleden voor ’t laatst bent geweest heeft u wel een nieuwe verwijsbrief nodig.De huisarts is poortwachter van de gezondheidszorg. Met de minister is afgesproken dat de huisarts de patiënten als eerste beoordeeld. De huisarts kan dan op het spreekuur samen met u beoordelen of een verwijzing noodzakelijk is.Over verwijzingen door het consultatiebureau/advies van school hebben wij graag overleg met u, zo mogelijk telefonisch.

  • Heb ik een verwijskaart nodig voor de fysio/manueel therapeut?

   De fysio/manueel therapie heeft directe vrije toegang. U heeft voor een bezoek aan de fysiotherapeut vaak geen verwijzing nodig. De fysiotherapeuten werken met DTF (dit houdt in dat zij tijdens een eerste bezoek vaststellen of zij u kunnen behandelen). Realiseert u zich wel dat veel aandoeningen van het bewegingsapparaat met simpele adviezen of medicatie ook over kunnen gaan.

  • Ik ga de praktijk verlaten, hoe werkt dat?

   Geeft u dit aan bij de assistente. Dit kan telefonisch (via de administratie lijn optie nr 5), of via het contactformulier. Geef aan hoe uw nieuwe huisarts heet en het adres van de praktijk. De huisarts hier zal uw gegevens klaar maken voor verzending. Uw nieuwe huisarts vraagt digitaal uw dossier op.

   Als uw nieuwe huisarts het computersysteem Medicom heeft en in Den Haag/ Rijswijk /Voorburg/ Wassenaar praktijk heeft, dan kunnen wij uw dossier elektronisch overzetten.

   Bij afwezigheid van uw eigen huisarts kunnen wij uw dossier niet verzenden.

  • Waarom kan ik geen uitslagen opvragen voor iemand anders dan mijzelf?

   Wij houden ons hierin aan de wet bescherming persoonsgegevens. Wanneer u uitdrukkelijk toestemming daarvoor geeft kunnen wij hiervan afwijken.

  • Waarom is er geen avondspreekuur?

   Op dit moment is de avond, nacht en weekeindzorg geregeld via de SMASH. Wanneer ontwikkelingen daar in de toekomst aanleiding toe geven zullen wij in de Reef wellicht ook overgaan tot een avondspreekuur.

  • De baas/verzekeringsmaatschappij/school/sportschool etc. vraagt om een briefje van de dokter, hoe werkt dat?

   Een onderlinge afspraak van de huisartsen is Nederland is dat wij geen verklaringen afgeven omtrent het al dan niet kunnen sporten/reizen/leren/werken/enz. Als u van mening bent toch voor een dergelijke verklaring in aanmerking te komen neemt u dan contact op met uw huisarts.